Nezgodno zavarovanje


So stvari, ki jih ne morete predvideti zato izberite ustrezno obliko nezgodnega zavarovanja.

Po Splošnih pogojih so zavarovane lahko osebe, stare od 14 do 75 let. Mlajše oziroma starejše osebe se lahko zavarujejo po posebnih in dopolnilnih pogojih.

Zavarujete se lahko za sledeče nevarnosti:

 • izgubo življenja zaradi nezgode,
 • invalidnost kot posledico nezgode,
 • prehodno nesposobnost za redno delo,
 • nastanitev v bolnišnici kot nadomestilo za bolnišnični dan,
 • nastanka stroškov zdravljenja.

V primeru nezgode je zavarovana oseba upravičena do izplačila največ do dogovorjene zavarovalne vsote na polici, in sicer v primeru:

 • smrti zavarovanca zaradi nezgode: zavarovalnica izplača upravičencu dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti;
 • invalidnosti kot posledice nezgode: zavarovalna vsota za primer invalidnosti se izplača ob stoodstotni invalidnosti zavarovanca zaradi nezgode ali pa se izplača del zavarovalne vsote – glede na ugotovljeno invalidnost po tabeli invalidnosti;
 • dnevne odškodnine: za čas, ko zavarovanec zaradi nezgode ni sposoben opravljati svojega rednega dela, a za največ 200 dni nesposobnosti za delo;
 • nadomestila za bolnišnični dan: nadomestilo za bolnišnični dan se izplača za vsako prenočitev zavarovanca v bolnišnici zaradi zdravljenja posledic nezgode, vendar največ za 365 dni v dveh letih od dneva nezgode;
 • stroškov zdravljenja: zavarovalnica povrne stroške zdravljenja, ki jih je zavarovanec imel ob nezgodi in za katere se izkaže, da jih je moral plačati sam (participacija, prispevki za ortopedske pripomočke, stroški operativnih posegov,…), in sicer do zneska, ki je dogovorjen ob sklenitvi.

Individualno – posamično nezgodno zavarovanje je namenjeno zavarovanju za primer nezgode posameznika pri opravljanju dela in/ali v prostem času.

Zavarujete se lahko za sledeče nevarnosti:

 • izgubo življenja zaradi nezgode,
 • invalidnost kot posledico nezgode,
 • prehodno nesposobnost za redno delo,
 • nastanitev v bolnišnici kot nadomestilo za bolnišnični dan,
 • nastanka stroškov zdravljenja.

V primeru nezgode je zavarovana oseba upravičena do izplačila največ do dogovorjene zavarovalne vsote na polici, in sicer v primeru:

 • smrti zavarovanca zaradi nezgode: zavarovalnica izplača upravičencu dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti;
 • invalidnosti kot posledice nezgode: zavarovalna vsota za primer invalidnosti se izplača ob stoodstotni invalidnosti zavarovanca zaradi nezgode ali pa se izplača del zavarovalne vsote – glede na ugotovljeno invalidnost po tabeli invalidnosti;
 • dnevne odškodnine: za čas, ko zavarovanec zaradi nezgode ni sposoben opravljati svojega rednega dela, a za največ 200 dni nesposobnosti za delo;
 • nadomestila za bolnišnični dan: nadomestilo za bolnišnični dan se izplača za vsako prenočitev zavarovanca v bolnišnici zaradi zdravljenja posledic nezgode, vendar največ za 365 dni v dveh letih od dneva nezgode;
 • stroškov zdravljenja: zavarovalnica povrne stroške zdravljenja, ki jih je zavarovanec imel ob nezgodi in za katere se izkaže, da jih je moral plačati sam (participacija, prispevki za ortopedske pripomočke, stroški operativnih posegov,…), in sicer do zneska, ki je dogovorjen ob sklenitvi.

Zavarovanje krije vse vrste nezgod, ne glede na to, kje je do nezgode prišlo: v vrtcu, v šoli, na fakulteti, doma, v tujini … in velja vse šolsko leto, tudi med počitnicami, 24 ur na dan.

Zavarujete se lahko za sledeče nevarnosti:

 • izgubo življenja zaradi nezgode,
 • invalidnost kot posledico nezgode,
 • prehodno nesposobnost za redno delo,
 • nastanitev v bolnišnici kot nadomestilo za bolnišnični dan,
 • nastanka stroškov zdravljenja.

V primeru nezgode je zavarovana oseba upravičena do izplačila največ do dogovorjene zavarovalne vsote na polici, in sicer v primeru:

 • smrti zavarovanca zaradi nezgode: zavarovalnica izplača upravičencu dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti;
 • invalidnosti kot posledice nezgode: zavarovalna vsota za primer invalidnosti se izplača ob stoodstotni invalidnosti zavarovanca zaradi nezgode ali pa se izplača del zavarovalne vsote – glede na ugotovljeno invalidnost po tabeli invalidnosti;
 • dnevne odškodnine: za čas, ko zavarovanec zaradi nezgode ni sposoben opravljati svojega rednega dela, a za največ 200 dni nesposobnosti za delo;
 • nadomestila za bolnišnični dan: nadomestilo za bolnišnični dan se izplača za vsako prenočitev zavarovanca v bolnišnici zaradi zdravljenja posledic nezgode, vendar največ za 365 dni v dveh letih od dneva nezgode;
 • stroškov zdravljenja: zavarovalnica povrne stroške zdravljenja, ki jih je zavarovanec imel ob nezgodi in za katere se izkaže, da jih je moral plačati sam (participacija, prispevki za ortopedske pripomočke, stroški operativnih posegov,…), in sicer do zneska, ki je dogovorjen ob sklenitvi.
IMATE VPRAŠANJE?
Spletno mesto za namen delovanja uporablja piškotke. Preberi več ...